top of page
Szukaj

Zmiana terminu raportowania ORD-U

Ministerstwo Finansów zmieniło termin na składanie ORD-U za rok podatkowy rozpoczynający się po 31.12.2021.


Jaki jest nowy termin?


Termin na złożenie ORD-U zmieniono z trzech na jedenaście miesięcy od zakończenia roku podatkowego, za który składana jest ta informacja.

Tym samym termin na ORD-U został zrównany z terminem raportowania TPR.


Gdzie szukać tej zmiany?


Treść rozporządzenia jest dostępna pod adresem: Dziennik Ustaw 2023 r. poz. 422

bottom of page