top of page
Szukaj

Wyrok TSUE C‑127/22 - wycofane towary

Dnia 4.05.2023 zapadł wyrok TSUE C‑127/22 dotyczący konieczności skorygowania odliczonego VAT przy zakupie towarów, które następnie zostały wycofane.


Ważne fakty

Bułgarska spółka prowadzi działalność w dziedzinie telekomunikacji. Spółka nabywa dobra inwestycyjne oraz - w celu ich odsprzedaży - telefony komórkowe i inne urządzenia niezbędne lub pomocnicze dla korzystania ze świadczonych przez siebie usług. Spółka odlicza VAT w związku z tymi zakupami.

Spółka wycofuje towary uznane za niezdatne do użytku lub sprzedaży z różnych powodów (w tym z powodu zużycia, wadliwości, przestarzałości lub nieprzydatności). Niektóre towary są sprzedawane jako odpady, a inne niszczone lub utylizowane.


Istota problemu

Czy wycofanie towarów, które następnie są sprzedane jako odpady albo dobrowolnie zniszczone lub zutylizowane wpływa na konieczność skorygowania wcześniej odliczonego podatku przy ich zakupie?


Co rzekł TSUE?

Według TSUE wycofanie towarów, które następnie są sprzedane jako odpady albo zniszczone lub zutylizowane nie wpływa na konieczność skorygowania wcześniej odliczonego podatku przy ich zakupie. Taka sprzedaż nie stanowi zmiany czynników uwzględnianych przy określaniu kwoty odliczenia. Dobrowolne zniszczenie/zutylizowanie stanowią co prawda zmianę czynników uwzględnianych przy określaniu kwoty odliczenia, ale są jednocześnie wyjątkiem od reguły.

Ponadto, TSUE stwierdził, że Dyrektywa VAT sprzeciwia się przepisom prawa krajowego przewidującym korektę odliczonego VAT przy nabyciu towarów, gdy towary te zostały wycofane, ponieważ podatnik uznał, że towary stały się niemożliwe do wykorzystania w ramach jego zwykłej działalności gospodarczej, a następnie towary albo były przedmiotem sprzedaży podlegającej podatkowi VAT, albo zostały zniszczone lub zutylizowane w sposób, który oznacza ich nieodwracalne ustanie. Warunkiem jest, aby zniszczenie było prawidłowo udowodnione lub uzasadnione, a towary obiektywnie utraciły wszelką użyteczność w ramach działalności gospodarczej podatnika.


Treść wyroku

Wyrok jest dostępny pod adresem: CURIA - Dokumenty (europa.eu)

bottom of page