top of page
Szukaj

VIDA - rewolucja VATu na poziomie UE

Na agendzie UE jest projekt VIDA (VAT In Digital Age).


VIDA zakłada zmiany w przepisach unijnych rewolucjonizujące pewne obszary VATu. Na chwilę obecną trwają prace nad projektem. Pomimo tego, że nie jest to finalna wersja i może jeszcze ulec zmianie to warto ją poznać i być świadomym tego, w którym kierunku zmierza świat VATu.


Poniżej notatka z wybranych planowanych zmian.


Żegnaj informacjo podsumowująca, witaj real time reportingu


W 2028 roku mamy pożegnać się z obecnym sposobem raportowania transakcji wewnątrzwspólnotowych.


Każdy kraj UE będzie nakładał obowiązek wykazywania transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz dostaw nierezydentów opodatkowanych jako lokalny reverse charge w czasie rzeczywistym. Nie będziemy już deklarować zagregowanych danych po kontrahentach. Raportowanie będzie odnosić się do konkretnych transakcji. Zakres raportowania ma być taki sam we wszystkich państwach UE. Na chwilę obecną wymogi w poszczególnych krajach UE są różne.


E-fakturowanie - level EU


Od 2024 zmiana definicji faktury elektronicznej, ustanowienie fakturowania elektronicznego jako reguły, a papierowego jako odstępstwa i zniesienie konieczności akceptacji fakturowania elektronicznego przez odbiorcę.


Od 2028 roku wprowadzenie ustrukturyzowanego e-fakturowania mającego zastosowanie do transakcji wewnątrzwspólnotowych.


Będą dwa dni robocze na wystawienie faktury za transakcję wewnątrzwspólnotową i dostawę opodatkowaną odwrotnym obciążeniem.


Nie będzie możliwości wystawiania faktur zbiorczych.


Na fakturze będzie konieczne podawanie identyfikatora rachunku bankowego, daty i kwoty każdej płatności.


VAT call-off stocki do kosza


Procedura upraszczająca magazynu typu VAT call-off stock ma zniknąć z początkiem 2026 roku.

Do końca 2024 roku będzie można dokonywać przemieszczeń towarów do VAT call-offów z zastosowaniem tej procedury. Na wyprowadzenie towarów z VAT call-offu będzie czas do końca 2025 roku.


Co zamiast call-offów?


Od 2025 ma wejść zmiana zgodnie, z którą przemieszczenia towarów do magazynów w innych krajach UE będą podlegać raportowaniu na potrzeby VAT. Raportowanie ma się zasadniczo odbywać w kraju siedziby podatnika.


WNT w krajach, gdzie magazyny są położone ma być zwolnione z VAT.


Domestic reverse charge dla każdego nierezydenta


Od 2025 roku wszystkie państwa UE mają zapewnić możliwość opodatkowania na zasadzie odwrotnego obciążenia dostaw krajowych B2B dokonywanych przez nierezydentów.


Dziś jest to opcja, z której korzystają tylko niektóre kraje UE.


bottom of page