top of page
Szukaj

Ustawa o VAT czy rozporządzenie UE? Jakie przepisy do 0% przy WDT?W interpretacji indywidualnej nr 0112-KDIL4.4012.523.2019.2.TKU z dnia 10.02.2020 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że w zakresie dokumentowania dostaw wewnątrzwspólnotowych towarów w celu zastosowania stawki 0% mogą zostać zastosowane przepisy polskiej ustawy o VAT, pomimo obowiązywania rozporządzenia unijnego.


W obecnie obowiązującym porządku prawnym funkcjonują dwa akty prawne regulujące zakres dowodów niezbędnych do zgromadzenia w celu zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów tj. polska ustawa o VAT oraz unijne rozporządzenie. Na domiar złego, katalogi wymaganych dokumentów przez oba akty nie są identyczne. Powstaje zatem niepewność, do jakich przepisów należy się stosować. W omawianej sprawie podatnik przedstawił katalog dokumentów, jakie archiwizuje na potrzeby zastosowania stawki 0% w celu spełnienia wymogów stawianych przez polską ustawę o VAT. Podatnik zapytał, czy zbierane przez niego dowody, pomimo funkcjonowania dwóch aktów prawnych, nadal będą go uprawniać do zastosowania stawki 0% po 1 stycznia 2020. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że niespełnienie warunków wprowadzonych unijnym rozporządzeniem nie oznacza, że stawka 0% nie będzie miała zastosowania. W takiej sytuacji dostawca będzie musiał udowodnić w inny sposób, zgodnie z dotychczasowymi przepisami ustawy, że warunki zastosowania stawki 0% zostały spełnione.


Prowadząc handel towarami z innymi krajami członkowskimi, warto rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej we własnej sprawie, aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka.


132 wyświetlenia
bottom of page