top of page
Szukaj

Zaliczka z VAT 0% przy późnym wywozie, w nieznane miejsce, w ramach transakcji łańcuchowej? Tak.Polska spółka produkująca na zlecenie podmiotów zagranicznych urządzenia służące do rozlewu napojów dokonuje ich sprzedaży w ramach transakcji łańcuchowych gdzie odsprzedawany, towar wywożony jest poza terytorium UE. Warunki dostawy stosowane przez spółkę to EXW, CIP albo CIF. Warunki dostawy stosowane przez odsprzedającego to EXW, CIP, CIF, CPT, CFR, DAP, DDP albo DPU. Umowy zawierane przez spółkę określają przedmiot transakcji i strony umowy, jednak do momentu, gdy nabywca nie wskaże miejsca dostawy urządzeń, spółka nie wie dokładnie na terytorium, którego państwa spoza UE zostanie dostarczony towar.


Z uwagi na kosztowność projektów w celu utrzymania niezbędnej płynności finansowej oraz zabezpieczenie odzyskania należności na trudnych rynkach, umowy spółki są konstruowane w taki sposób, aby nabywca przed wysyłką linii lub maszyny, na poszczególnych etapach budowy urządzenia zabezpieczał zaliczkami od 70 do 90% wartości kontraktu. Minimalny termin wysyłki urządzeń to 4 miesiące. Spółka posiada dokumenty potwierdzające wywóz poza terytorium UE w terminach właściwych dla dokonania dostawy.

Spółka chciała ustalić:

  • czy gdy w momencie dokonania wpłaty przez kontrahenta nie jest jeszcze znane miejsce odbioru urządzeń ani sposób organizacji transportu, otrzymana przez spółkę kwota pieniężna na poczet przyszłej dostawy powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT w momencie jej otrzymania,

  • czy jest uprawniona do opodatkowania otrzymanych przez nią zaliczek stawką VAT 0% jako eksportu pośredniego, wiedząc, że wywóz urządzeń z terytorium Polski nie nastąpi w ciągu 6 miesięcy oraz

  • czy gdy w momencie dostawy urządzeń okaże się, że nabywca odsprzeda urządzenia do nabywcy finalnego na warunkach:

  • DAP, DDP, DPU to będzie uprawniona do prawidłowo zastosowania stawki 0%,

  • EXW, CIP, CIF, CPT, CFR to zobowiązana do dokonania korekty faktury zaliczkowej i zastosowania stawki 23%.

Wydając interpretację indywidualną nr 0113-KDIPT1-2.4012.99.2021.2.KW z dnia 5.05.2021 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że pomimo braku informacji odnośnie miejsca dostarczenia urządzeń oraz warunków dostawy, wpłaty należy uznać za zaliczki generujące obowiązek podatkowy na gruncie VAT. Zasadniczo, biorąc pod uwagę specyfikę realizacji transakcji zaliczki należy opodatkować stawką 0% nawet gdy wywóz nie nastąpi w przeciągu 6 miesięcy. Zastosowana 0% stawka ulega utrzymaniu jeśli zastosowane zostaną przy odsprzedaży warunki DAP, DDP albo DPU. Jeżeli jednak odsprzedaż odbędzie się na warunkach EXW, CIP, CIF, CPT, CFR fakturę zaliczkową należy skorygować, a całą transakcję (w tym zaliczkę) należy opodatkować stawką 23% VAT.

56 wyświetleń
bottom of page