top of page
Szukaj

Straty zlikwidowanego zagranicznego zakładu podatkowego można rozliczyć z krajowym dochodem.


W interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB1-2.4010.537.2019.1.ANK z dnia 08.01.2019 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, za prawidłowe obniżenie dochodu podatkowego osiągniętego przez Polskiego podatnika podatku dochodowego od osób prawnych na terytorium kraju o nierozliczone straty podatkowe przez zlikwidowany czeski zakład podatkowy.


Spółka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych utworzyła w 2003 roku oddział na terytorium Czech stanowiący zagraniczny zakład podatkowy w rozumieniu polskich i czeskich przepisów o podatku dochodowym oraz UPO zawartą pomiędzy Polską a Czechami. Przedmiotem działalności czeskiego oddziału było rekonstruowanie i modernizacja zabytkowych kompleksów leczniczych, rekreacyjnych i hotelarskich. Z powodu generowania strat czeski oddział został zamknięty w 2018 roku. Po zlikwidowanym oddziale pozostały nierozliczone straty podatkowe za lata 2016, 2017 i 2018 ustalone na podstawie czeskich przepisów o podatku dochodowym.


Pojawiła się wątpliwość czy nierozliczone straty podatkowe ustalone na podstawie czeskich przepisów w stosunku do zlikwidowanego czeskiego zakładu podatkowego mogą zostać rozliczone przez spółkę z dochodem podatkowym ustalonym w oparciu o polskie przepisy?


Spółka twierdziła, iż może dokonać takiego rozliczenia, w przeciwnym razie naruszona zostałaby zasada swobody przedsiębiorczości poprzez traktowanie podatników prowadzących działalność poprzez zagraniczny zakład w innym państwie UE mniej korzystnie niż podatników prowadzących działalność jedynie za pośrednictwem oddziałów położonych w Polsce. Organ podatkowy wydający interpretację podatkową zgodził się z argumentacją przedstawioną przez spółkę.13 wyświetleń
bottom of page