top of page
Szukaj

Stanowisko Dyrektora KIS w sprawie transakcji łańcuchowych, które może dawać do myślenia.


Dnia 4.03.2021 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną nr 0111-KDIB3-3.4012.749.2020.2.PK dotyczącą dostaw łańcuchowych dokonywanych przez polskiego podatnika według określonych schematów w tym: Schemat 1 Dostawy w obrębie UE, w których uczestniczą trzy lub więcej podmiotów. Polski podatnik występuje jako pierwszy podmiot w łańcuchu i sprzedaje towar do podmiotu B (drugi podmiot w łańcuchu, będący podmiotem posiadającym siedzibę w innym niż Polska kraju UE). Podmiot B sprzedaje towar do podmiotu C, a podmiot C do podmiotu D (ostatecznego nabywcy posiadającego siedzibę na terenie UE). Transport towaru odbywa się bezpośrednio od polskiego podatnika z Polski do podmiotu D do innego niż Polska państwa członkowskiego.

Schemat 2 Polski podatnik dokonuje sprzedaży towarów poza UE, w których uczestniczą trzy lub więcej podmiotów. Polski podatnik do podmiotu B (drugi podmiot w łańcuchu, będący podmiotem posiadającym siedzibę w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej). Podmiot B sprzedaje towar do podmiotu C, a podmiot C do podmiotu D (ostatecznego nabywcy posiadającego siedzibę na terenie państwa poza terytorium UE). Transport towaru odbywa się bezpośrednio od polskiego podatnika z Polski do podmiotu D poza terytorium UE.

Polski podatnik zajmuje się każdorazowo organizacją transportu (nawet gdy koszt transportu ponosi inny podmiot) wykonując następujące czynności:

  • podejmuje (inicjuje) kontakt z podmiotem odpowiedzialnym za transport towarów,

  • przekazuje szczegółowe informacje dotyczące: miejsca odbioru towaru, terminu, w którym towar będzie gotowy do przewozu, rodzaju, ilości i wagi dostarczanych towarów, ilości przygotowanych do transportu opakowań/europalet,

  • wskazuje sposób przewozu i traktowania towaru w transporcie,

  • uzgadnia sposób załadunku towarów i wymogi, jakie muszą spełniać środki transportu,

  • zapewnia załadunek towaru na podstawiony środek transportu,

  • kontaktuje się w razie wystąpienia opóźnień w produkcji oraz odpowiada na ewentualne późniejsze pytania,

  • sporządza i/lub kompletuje dokumenty przewozowe.

W obu schematach stosowane są różne incoterms. W przypadku dostaw dokonywanych na warunkach:

  • EXW/FCA - prawo do dysponowania towarem jak właściciel przechodzi z polskiego podatnika na podmiot B w momencie pozostawienia towarów gotowych do załadunku (w Polsce) w magazynie Wnioskodawcy (EXW) / na właściwym środku transportu (FCA) - analogicznie przechodzi to prawo z podmiotu B na podmiot C,

  • DAP/DDP - prawo do dysponowania towarem jak właściciel przechodzi z polskiego podatnika na podmiot B w momencie dowiezienia towarów do punktu docelowego - analogicznie przechodzi to prawo z podmiotu B na podmiot C.

Polski podatnik wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, by ustalić czy w przypadku transakcji łańcuchowych opisanych w schemacie 1 albo 2, niezależnie od zastosowanych warunków incoterms oraz płatności za transport, polski podatnik może przyjąć, że jest podmiotem organizującym transport, który wysyła lub transportuje w rozumieniu art. 22 ust. 2 ustawy o VAT, a tym samym, w przypadku wywozu towarów do innego UE albo poza terytorium UE, przy spełnieniu warunków z art. 42 albo 41 ust. 6 ustawy o VAT może on opodatkować dokonaną transakcję stawką 0% VAT, jako WDT albo eksport towarów.


Mając na uwadze wyżej opisane schematy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w przypadku transakcji łańcuchowych opisanych w schemacie 1 albo 2, opodatkowanie transakcji przez polskiego podatnika stawką 0% jako WDT albo eksport jest możliwe jedynie gdy dostawy dokonywane przez polskiego podatnika będą rozpoznane jako ruchome. Dostawy te nie będą jednak stanowić dostaw ruchomych, gdy prawo do dysponowania towarem jak właściciel przechodzi na podmiot B w Polsce. Takie dostawy należy opodatkować stawką VAT właściwą dla towarów będących przedmiotem sprzedaży na terytorium kraju.

138 wyświetleń
bottom of page