top of page
Szukaj

Rozwój międzynarodowego biznesu bez analizy skutków w VAT to stąpanie po zarywającym się lodzie.


W interpretacji indywidualnej nr 0114-KDIP1-2.4012.667.2019.1.JŻ z dnia 31.12.2019 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że planowana działalność niemieckiej spółki stanowi stałe miejsce prowadzenia działalności w VAT w Polsce tj. miejsce inne niż miejsce siedziby działalności gospodarczej, które charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, umożliwiających odbiór i wykorzystywanie usług świadczonych do własnych potrzeb tego miejsca.


Sprawa dotyczy spółki niemieckiej prowadzącej działalność polegającą na organizowaniu i wykonywaniu prac montażowych i konserwacyjnych w zakresie konstrukcji okien i drzwi z planowanym poszerzeniem działalności o produkcję oraz handel systemami profili okienno-drzwiowych. Spółka nosząc się z zamiarem wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski, wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej. Planowana przez spółkę działalność w Polsce ma polegać na zakupie od Polskiego producenta będącego podmiotem powiązanym ze spółką, a następnie odsprzedaży towarów do podmiotów z innych niż Polska krajów UE i podmiotów spoza UE. Ponadto, spółka będzie prowadzić u polskich klientów magazyny na zasadach zbliżonych do magazynów konsygnacyjnych. Spółka ma również zamiar świadczyć usługi najmu narzędzi i maszyn oraz udzielać licencji na korzystanie z marki oraz know-how Polskiej spółce powiązanej. W ocenie organu podatkowego opisany model cechuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by uznać go za stałe miejsce prowadzenia działalności w VAT.


To czy w wyniku rozwoju biznesu dochodzi do powstania stałego miejsca działalności czy też nie ma znaczący wpływ na sposób opodatkowania w VAT po stronie podmiotu, który to stałe miejsce posiada oraz u jego kontrahentów. Przeprowadzenie projektu bez poczynienia szczegółowej analizy podatkowej i zabezpieczenia się przy wykorzystaniu przewidzianych do tego prawem narzędzi może prowadzić do zniweczenia planów rozwojowych oraz wpłynąć na reputację całej organizacji.

19 wyświetleń
bottom of page