top of page
Szukaj

Prowadzisz działalność biznesową w UK? Ta informacja może być przydatna.Spółka z siedzibą na terytorium Polski, której przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja i sprzedaż podzespołów wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym, należąca do międzynarodowej grupy kapitałowej, prowadzi wymianę handlową z kontrahentami z Wielkiej Brytanii.

W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE spółka, chcąc zachować przyjęty model biznesowy, zobowiązana była do zarejestrowania się na potrzeby VAT na terytorium Wielkiej Brytanii. Spółka odprowadza brytyjski VAT z zastosowaniem stawki 20% z tytułu sprzedaży na terytorium Wielkiej Brytanii oraz ponosi wydatki udokumentowane fakturami zawierającymi brytyjski VAT.


Spółka postanowiła wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej chcąc ustalić czy:

  • przychodem podlegającym opodatkowaniu CIT w Polsce jest dla niej kwota zawierająca 20% brytyjskiego VAT?

  • do kosztów uzyskania przychodów w Polsce może zaliczyć kwotę brutto wynikającą z faktur zakupowych tj. kwotę netto plus brytyjski VAT?

W interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB1-2.4010.321.2021.1.BD z dnia 24.09.2021 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że:

  • spółka jest zobowiązana uwzględniać w przychodach podatkowych kwoty brutto (kwoty zawierające brytyjski VAT).

  • w kosztach uzyskania przychodów spółka powinna uwzględnić wydatki wraz z brytyjskim podatkiem VAT.

W dobie zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości szczególnego znaczenia nabiera dokonywanie kompleksowej analizy podatkowej podejmowanych działań. W sytuacji spółki z przytoczonego przykładu interpretacji indywidualnej, skupienie się jedynie na aspekcie związanym z opodatkowaniem VAT bez uwzględnienia potencjalnych skutków w CIT mogło doprowadzić do sporów z organami podatkowymi w zakresie zadeklarowanej kwoty podatku dochodowego w Polsce.


W celu minimalizacji ryzyka związanego z podatkami warto zwrócić się do doświadczonego doradcy podatkowego o opinię w zakresie skutków podatkowych.

11 wyświetleń
bottom of page