top of page
Szukaj

Projekt obowiązkowego KSEF - historia pewnego uproszczenia

Śledzenie zmian w przepisach potrafi być naprawdę ciekawe. Od pewnego czasu analizuję propozycje nowych regulacji dotyczących wprowadzenia obowiązkowego e-fakturowania.

Wśród projektowanych przepisów jest taki, który szczególnie wywołuje uśmiech na mojej twarzy, gdy myślę o nim z perspektywy historycznej. Mam na myśli przepis dotyczący momentu ujęcia korekt "in minus" przez nabywcę.


Aby oddać o co mi chodzi przestawię jak reguła ogólna wyglądała w przeszłości (przed SLIM VATem), jaki kształt ma obecnie (po SLIM VATcie) i jaki jest zamysł, aby miała w przyszłości (po wprowadzeniu obowiązkowego e-fakturowania).


Przed uproszczeniem - SLIM VAT


W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą "in minus" jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał.


Zmiany upraszczające - SLIM VAT


W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług lub kwoty podatku wykazanego na fakturze zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego te warunki zostały spełnione.


W przypadku gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług lub kwoty podatku wykazanego na fakturze zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym te warunki zostały uzgodnione, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym te warunki zostały spełnione.


Projekt przepisu uproszczającego - obowiązkowe e-faktury


W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę ustrukturyzowaną.


Z uzasadnienia projektu przepisów - obowiązkowe e-faktury

(...) nabywca będzie obowiązany do skorygowania podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał ustrukturyzowaną fakturę korygującą (...)
(...) Dopiero na tym etapie cyfryzacji rozliczeń możliwe jest wprowadzenie takiej zmiany, dzięki której całkowicie odformalizowane zostanie korygowanie faktury (...)
bottom of page