top of page
Szukaj

Prezenty dla pracowników bez PIT?

W interpretacji indywidualnej nr 0114-KDIP3-2.4011.362.2019.1.LZ z dnia 12.08.2019 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że prezenty przekazywane pracownikom jako forma gratulacji, a nie forma dodatkowej gratyfikacji za rezultaty pracy nie są opodatkowane PIT.


Co do zasady, w przypadku nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracownika pracodawca, będąc płatnikiem, powinien naliczyć podatek dochodowy. Jednak jeśli pracodawca będzie w stanie dowieść, że prezent nie ma związku z zawartą z pracownikiem umową o pracę to będzie on stanowił darowiznę a nie przychód ze stosunku pracy. Darowizny są opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn i jednocześnie są wyłączone z opodatkowania PIT. Co istotne przekazanie darowizny o wartości poniżej progów określonych w ustawie nie powoduje obowiązku odprowadzenia podatku od spadków i darowizn. W konsekwencji przekazanie prezentu pracownikowi z odpowiednią intencją i o określonej wartości może okazać się korzystne w aspekcie podatkowym.


Kancelaria TA&TPT oferuje wsparcie swoim Klientom przy uzyskiwaniu interpretacji podatkowych.

85 wyświetleń
bottom of page