top of page
Szukaj

Podatkowe KPI - zarządzaj podatkami jak zawodowiec


Podstawowym zadaniem działu podatkowego jest zapewnienie wysokiej jakości rozliczeń podatkowych.


Rozliczenia te powinny być poprawne, kompletne i terminowe a podatki z nich wynikające odprowadzane w odpowiedniej wysokości.


Skąd jednak masz wiedzieć czy rozliczenia podatkowe odzwierciedlają te cechy?

Z pomocą przychodzą podatkowe KPI.


Poprawność


Proces podatkowy ma swój początek i koniec. Na początku procesu są dane wejściowe. Na końcu rezultaty.


Badaj poprawność danych wejściowych. Możesz to robić w sposób zautomatyzowany wykorzystując silnik podatkowy. Możesz manualnie. Możesz również stosować kombinację obu podejść uzupełniając słabości silnika o weryfikację manualną. KPI ma pokazywać poprawność danych wejściowych. Ustal % próg poprawności danych. W przypadku wystąpienia odchyleń zbadaj ich przyczyny i wyeliminuj je.


Ujawnione przez wcześniejszy KPI błędy należy rozwiązać. Stwórz drugi KPI skupiający się na % rozwiązanych błędów.


Kompletność


Niezadeklarowane księgowania to coś czego nie chcesz. Strażnikiem kompletności deklarowanych danych jest proces uzgadniania kont.


Przykładowo, dla celów VAT możesz porównywać JPK_V7 z zapisami kont VAT. Celem jest ujęcie wszystkich zapisów na kontach VAT w JPK_V7.


Terminowość


Liczy się terminowość składania rozliczeń podatkowych oraz płacenia podatków. Każde niezłożenie albo niezapłacenie w terminie powinno być wyjaśnione co do przyczyn.

KPI to % złożonych w terminie rozliczeń oraz zapłaconych podatków. Warto mierzyć również poziom odsetek od zaległości podatkowych.


Podatki odpowiedniej wysokości


Możesz przygotować prawidłowe rozliczenie podatkowe i zapłacić więcej podatku niż trzeba. Możesz sporządzić prawidłowo to samo rozliczenie i zapłacić tylko tyle podatku ile jest konieczne. Organ podatkowy w protokole z kontroli nie podpowie Ci jak możesz zapłacić mniej. Nie taka jest jego rola.


Opracuj własne sposoby wyłapywania miejsc powstawania dodatkowych kwot podatków. Przykładami takich miejsc są niepotwierdzone WDT i eksporty w VAT albo koszty trwale niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych. To jedynie próbka możliwości, nie pełna lista. Celem jest pilnowanie, by kwoty nie przekroczyły wyznaczonej granicy.

bottom of page