top of page
Szukaj

Ostrożnie przy fakturowaniu trójstronnych - wyrok TSUE

Procedura dotycząca transakcji trójstronnych to spore ułatwienie, jeśli chodzi o rozliczanie międzynarodowych dostaw, w których towar jest odsprzedawany. Środkowy podmiot (odsprzedający) nie rozlicza wtedy podatku przenosząc ten obowiązek na ostatniego w kolejności nabywcę.

Zastosowanie tej procedury obarczone jest jednak szeregiem wymogów do spełnienia, w tym związanych z fakturowaniem. Łatwo o błąd. Właśnie takiej sytuacji dotyczył zapadły dzisiaj wyrok TSUE.

Opis sytuacji

Spółka austriacka trudniąca się pośrednictwem i sprzedażą pojazdów luksusowych przeprowadziła transakcje, w których dostawcą był podmiot z UK (w tych latach UK był jeszcze w UE), a nabywcą podmiot z Czech. Pojazdy transportowane były z UK do Czech.

W wystawionych fakturach spółka z Austrii zawarła adnotację, że dokonuje transakcji trójstronnych.

Brakowało natomiast informacji, że zobowiązanie do rozliczenia VAT przenoszone jest na ostatni w kolejności podmiot.

Na potrzeby rozliczenia transakcji spółka austriacka użyła austriackiego numeru VAT.

Problem

Skupiając się na podmiocie z Austrii, w takiej sytuacji pojawia się ryzyko:

  • braku możliwości zastosowania przepisów dotyczących transakcji trójstronnych,

  • konieczności rozliczenia rozliczenia WNT w Austrii bez prawa do odliczenia VAT.

I pytanie... czy taki brak w fakturze można uzupełnić wystawiając korektę?

Co orzekł TSUE?

(...) w ramach transakcji trójstronnej nabywca końcowy nie jest skutecznie wyznaczony jako osoba zobowiązana do zapłaty podatku od wartości dodanej (VAT), jeżeli faktura wystawiona przez nabywcę pośredniego nie zawiera wzmianki „odwrotne obciążenie” (...)

Powyższe oznacza, że jeśli nie poinformujemy na fakturze wystawionej dla naszego odbiorcy, że jest zobowiązany do rozliczenia VAT to nie będziemy mieć prawa do zastosowania uproszczenia związanego z transakcjami trójstronnymi (nawet, jeśli na fakturze będzie znajdować się sama informacja o tym, że dokonujemy dostawy trójstronnej).

(...) pominięcie na fakturze wzmianki „odwrotne obciążenie” wymaganej na podstawie tego przepisu nie może zostać skorygowane w późniejszym terminie poprzez dodanie informacji wskazującej, że faktura ta dotyczy wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej i że zobowiązanie podatkowe zostaje przeniesione na odbiorcę dostawy.

Wystawienie korekty do faktury z brakiem nie przywróci nam prawa do rozliczenia transakcji trójstronnej. Nieprawidłowo wystawiona faktura pierwotna przekreśla możliwość zastosowania uproszczenia, dlatego bądźmy bardzo ostrożni dokumentując tego typu transakcje.

Na podstawie wyroku TSUE C‑247/21 z 8.12.2022

bottom of page