top of page
Szukaj

Organizujesz transport w ramach transakcji łańcuchowej? To może Cię zaciekawić.Polska spółka produkuje i sprzedaje wyprodukowane wyroby w ramach transakcji łańcuchowych. Nabywcami wyrobów są kontrahenci z UE, którzy odsprzedają je do finalnych odbiorców również z UE. Produkty transportowane są bezpośrednio od spółki z Polski do finalnych odbiorców z UE. W transakcjach stosowane są różne warunki incoterms, przy czym za każdym razem polska spółka odpowiada za organizację transportu, wykonując szereg czynności, w tym:

  • uzgodnienie terminu i miejsca odbioru towarów i ich dostawy, rozmiaru i ilości dostarczanych towarów,

  • potwierdzenie dostępności towarów i ich gotowości do odbioru,

  • uzgodnienie sposobu załadunku towarów i wymogów, jakie muszą spełniać środki transportu,

  • przygotowanie i załadunek towarów.

Może się zdarzyć, że firma transportowa zostanie wskazana/wybrana przez podmiot inny niż polska spółka. Polska spółka również wówczas dokonuje wyżej opisanych działań.


Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej chcąc ustalić, czy dokonywane przez nią dostawy stanowią WDT w przypadku, których można zastosować stawkę podatku 0%.


Zgodnie z wydaną interpretacją indywidualną nr 0112-KDIL1-3.4012.19.2021.1.MR z 18.03.2021 zakres czynności, które wykonuje polska spółka w związku z organizowaniem transportu – nawet jeżeli zdarzają się sytuacje, że to nie on wskazuje/wybiera firmę transportową – przesądza o tym, że to ona jest organizatorem transportu. Zatem, transport towarów należy przypisać dostawom dokonywanym przez polską spółkę na rzecz kontrahentów z UE (transakcje ruchome). Polska spółka powinna rozpoznawać WDT i stosować stawkę 0% po spełnieniu wszystkich wymogów nałożonych przepisami ustawy o VAT.


Wyżej przytoczona interpretacja indywidualna zawiera korzystne stanowisko dla podatników faktycznie organizujących transport w analogicznych transakcjach, lecz stosujących warunki incoterms inne niż z grupy D i dopuszczających możliwość dokonania wyboru firmy przewozowej przez kontrahentów. Mając na uwadze to korzystne rozstrzygnięcie, warto rozważyć wystąpienie o interpretację indywidualną we własnej sprawie.


84 wyświetlenia
bottom of page