top of page
Szukaj

Organizujesz loterię promocyjną? Sprawdź czy musisz pobierać PIT od nagród.Interpretacja indywidualna nr 0115-KDIT1.4011.519.2020.3.KK z dnia 29.09.2020 dotyczy spółki działającej w branży MLM, która postanowiła organizować loterie promocyjne dla swoich klientów oraz partnerów. Spółka zamierza korzystać ze wsparcia podmiotu profesjonalnego jednak Spółka każdorazowo będzie występować jako organizator przyznający i wydający nagrody. Nagrodami mogą być vouchery rabatowe bądź wycieczki zagraniczne.


Spółka była zainteresowana ustaleniem ciążących na niej obowiązków oraz zabezpieczeniem swojej sytuacji jako płatnika PIT.


Po rozpatrzeniu stanowiska spółki Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze spółką uznając, iż w przypadku:

  • klientów i partnerów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, bądź partnerów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą inną niż sprzedaż produktów w ramach sieci MLM spółki, spółka jako płatnik będzie zobowiązana pobierać i odprowadzać PIT w wysokości 10% wygranych, gdy wartość nagród będzie przekraczać 2 280 zł (wygrane poniżej 2 280 zł są zwolnione z PIT),

  • partnerów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży produktów w ramach sieci MLM spółki oraz klientów i partnerów będących spółkami osobowymi oraz kapitałowymi spółka nie będzie zobowiązana pobierać i wpłacać podatku od wygranych.
20 wyświetleń
bottom of page