top of page
Szukaj

Opodatkowanie VAT 0% dostaw do centrum logistycznego zlokalizowanego w innym kraju UE.

W interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB3-3.4012.336.2019.1.MAZ z dnia 4.11.2019 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że dostawy towarów dokonywane przez producenta do centrum logistycznego innego podmiot, z którego następnie towary te są wywożone poza terytorium UE należy opodatkować stawką VAT 0%.


Podmiot, który wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej miał na celu zabezpieczenie planowanej zmiany w przepływie towarów w ramach grupy. Polska spółka będąca producentem ma dokonywać dostaw towarów w ramach zbiorczych zamówień do centrum logistycznego prowadzonego dla innego podmiotu z grupy na terenie Niemiec. Dostawy te należy rozpoznać jako wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów opodatkowane stawką 0% w Polsce. Dostawy dokonywane z centrum logistycznego poza terytorium UE będą korzystać z preferencyjnej stawki 0% jako eksport dokonywany na terytorium Niemiec. Spółka chciała zabezpieczyć się przed uznaniem omawianego przepływu jako dostawy łańcuchowej, która zasadniczo umożliwia zastosowanie stawki 0% tylko jednokrotnie przez co może prowadzić do konieczności odprowadzenia podatku na określonym etapie.


Kancelaria TA&TPT specjalizuje się w analizie opodatkowania przepływów towarów ze szczególnym uwzględnieniem tych dokonywanych w ramach grup podmiotów powiązanych, biorąc pod uwagę perspektywę każdego podmiotu zaangażowanego w dany przepływ.

29 wyświetleń
bottom of page