top of page
Szukaj

Oddział za granicą a zwolnienie ze sporządzania dokumentacji cen transferowych.W interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB1-2.4010.70.2020.2.SK z dnia 29.04.2020 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatnikiem twierdzącym, że transakcje z zagranicznym oddziałem stanowiącym zakład podatkowy mogą podlegać zwolnieniu z dokumentowania dla potrzeby cen transferowych.


Sprawa dotyczyła spółki z o. o., która utworzyła w Senegalu oddział stanowiący jej zakład w rozumieniu ustawy o CIT. Spółka z o. o. zajmuje się częścią administracyjną, natomiast oddział operacyjną prowadzonego biznesu. Spółka z o. o. uważa siebie i oddział za jeden podmiot podlegający opodatkowaniu od całości osiągniętych dochodów w Polsce, niekorzystający ze zwolnień, niegenerujący straty podatkowej przez jest zdania, że możliwym jest zastosowanie, w jej przypadku, zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.


Według organu podatkowego zagraniczny zakład należy traktować jako odrębny od spółki z o. o. podmiot, który nie jest krajowym podatnikiem przez co zwolnienie nie ma zastosowania.

44 wyświetlenia
bottom of page