top of page
Szukaj

Obowiązkowy e-invoicing w Europie. Gdzie dziś jesteśmy?

Być może też działasz na większą skalę niż tylko nasze lokalne podwórko. Od jakiegoś czasu coraz więcej zaczyna się dziać w zakresie e-invoicingu. Ten temat będzie nabierał na znaczeniu z biegiem czasu, więc postanowiłem robić dla nas notatki dotyczące wprowadzania e-invoicingu w różnych krajach Europy.


Na chwilę obecną tylko 3 kraje UE uzyskały zgodę na wprowadzenie obligatoryjnego e-invoicingu B2B - Włochy, Polska i Francja.


Włochy już wprowadziły e-invoicing. Polska i Francja dostały pozwolenie na wprowadzenie od stycznia 2024.


Polska


Planowane wprowadzenie obowiązkowego KSEF od lipca 2024 dla wszystkich podatników.


Francja


Obowiązek wystawiania faktur elektronicznych:

  • od stycznia 2024 do czerwca - pilot,

  • od lipca 2024 - duże przedsiębiorstwa,

  • od stycznia 2025 - przedsiębiorstwa zatrudniające od 250 do 4 999 pracowników, których obrót wynosi poniżej 1,5 MLD EUR

  • od stycznia 2026 - małe i średnie przedsiębiorstwa.


Plany pozostałych


Belgia, Chorwacja, Niemcy, Hiszpania, Rumunia, Estonia, Litwa i Łotwa wyraziły zainteresowanie wprowadzeniem e-invoicingu.


E-invoicing na poziomie UE


Od 2028 roku planowane jest wprowadzenie e-invoicingu dotyczącego transakcji wewnątrzwspólnotowych w każdym kraju UE.

bottom of page