top of page
Szukaj

O zespołach podatkowych odpornych na wstrząsy

Głęboko wierzę, że lider wyznacza standardy postępowania i stanowi esencję wartości w oparciu, o które działa zespół. Innymi słowy jeżeli oczekujesz, że członkowie zespołu będą działać w określony sposób to sam powinieneś stanowić dla nich wzór i punkt odniesienia. Świadomość lidera odnośnie tego jakie wartości naprawdę reprezentuje w działaniu jest kluczowa. Muszą to być wartości rzeczywiste a nie wyimaginowane. Co widzisz gdy patrzysz w głąb siebie?


Uważam, że lider jest motorem napędowym zespołu. Wiedza na temat tego co Cię napędza to podstawa. Jeżeli otaczasz się osobami, dla których paliwem jest to samo co dla Ciebie to w naturalny sposób jesteś jak świeca, od której odpalane są następne. Co sprawia, że robisz to co robisz i chcesz robić to najlepiej jak tylko potrafisz?


Zacznij od samego początku


To kogo zapraszasz do swojego zespołu ma fundamentalne znaczenie. W mojej ocenie, najistotniejsze jest to, aby osoba, która dołącza do zespołu reprezentowała te same podstawowe wartości i napędzało ją to samo co osoby wchodzące w skład zespołu oraz posiadała odpowiedni poziom kompetencji merytorycznych. Podana przeze mnie kolejność nie jest tutaj przypadkowa. O wiele łatwiej uzupełnić kompetencje podatkowe niż zaszczepić w kimś własne wartości i trwałą motywację do działania.


Czy jesteś gotowy na wstrząs?


Funkcjonowanie na szeroką skalę w wymagającym podatkowym środowisku wiąże się z dużą presją. Nawet najlepiej zorganizowany zespół prędzej czy później może być narażony na wstrząsy.


Co zrobisz, gdy nadejdzie wstrząs?


Ilekroć, gdy zadaję sobie to pytanie widzę pilota samolotu. Czy jest możliwe zachować spokój podczas lotu widząc pilota, który stracił nad sobą kontrolę? Pamiętaj, że oczy członków zespołu skierowane są na Ciebie, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Od tego jak się zachowasz, zależy to jak szybko i skutecznie sytuacja zostanie opanowana oraz to czy wzmocnisz albo osłabisz swoją reputację.


Kwestia odpowiedzialności


Jako lider ponosisz całkowitą odpowiedzialność za wyniki zespołu przed organizacją. Tu trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Każde niedociągnięcie w działaniu zespołu będzie wynikiem Twojego błędu w zarządzaniu. Z tego powodu nie jestem i nigdy nie byłem za szukaniem i karaniem winnych. Raczej skupiam się na problemie, tym jak go rozwiązać i jakie kroki należy podjąć, aby zabezpieczyć organizację na przyszłość. Niemniej jednak uważam, że to bardzo ważne, abyś dbał o to, by być jedyną osobą, która rozlicza zespół z wyników. To jedna z tych kwestii, która musi być jasno zakomunikowana we wszystkich możliwych kierunkach i realizowana w praktyce bez żadnych odstępstw. Takie podejście daje zespołowi komfort wykonywania obowiązków i niweluje opór przed podejmowaniem decyzji.

bottom of page