top of page
Szukaj

Nowy obszar ryzyka w Estońskim CIT

W dniu 6.07.2022 Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną nr 0111-KDIB1-2.4010.205.2022.2.AK, w której stwierdził, że w przypadku podatników opodatkowanych Estońskim CIT, 50% wydatków związanych z użytkowaniem samochodów osobowych przez pracowników do celów mieszanych należy rozpoznawać jako dochody niezwiązane z działalnością gospodarczą:


"Mając zatem na uwadze treść art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy CIT, podobieństwo jakie cechuje ukryte zyski oraz wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i brak szczegółowych przepisów odnośnie sposobu ustalania w jakiej wysokości należy zaliczyć do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą wydatki związane z użytkowaniem samochodów osobowych dla celów mieszanych bez prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu przez pracowników Spółki, niebędących udziałowcami należy per analogiam zaliczyć do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w wysokości 50%.


W świetle powyższego, wydatki na użytkowanie samochodów osobowych przez pracowników Spółki do celów mieszanych należy zaliczyć do dochodów niezwiązanych z działalnością gospodarczą w wysokości 50% tych wydatków i opodatkować ryczałtem.


Powyższego nie zmienia fakt, że pracodawca powiększa przychód pracowników z tytułu umów o pracę o wartość nieodpłatnego świadczenia w postaci prawa do użytkowania samochodów osobowych."


Podatnicy opodatkowani według zasad ryczałtu od spółek powinni rozpoznawać dla każdego miesiąca wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, aby odprowadzić podatek do 20. dnia następnego miesiąca.


Warto mieć na uwadze treść wydanej interpretacji indywidualnej i rozważyć czy stanowisko z niej wynikające powinno zostać uwzględnione podczas miesięcznej analizy wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

25 wyświetleń
bottom of page