top of page
Szukaj

Najem pojemników bez podatku u źródła.

W interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB1-2.4010.344.2019.1.MS z dnia 21.10.2019 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że od opłat za najem pojemników wypłacanym zagranicznemu wynajmującemu nie ma konieczności poboru podatku u źródła.


W sytuacji najmowania czegokolwiek od podmiotu zagranicznego warto każdorazowo dokonać analizy czy przy wypłacie należności z tytułu najmu nie będzie ciążył na nas obowiązek poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku u źródła. Analiza ta skupia się między innymi na ustaleniu czy przedmiot najmu stanowi urządzenie przemysłowe, urządzenie handlowe lub urządzenie naukowe, o których mowa w odpowiednich przepisach. Jeśli odpowiedź jest twierdząca to najprawdopodobniej podatek u źródła trzeba potrącić. Jeśli negująca to obowiązek poboru podatku u źródła nie występuje.


Mechanizmy opodatkowania transakcji podatkiem u źródła są jednym z przedmiotów specjalizacji kancelarii TA&TPT.

14 wyświetleń
bottom of page