top of page
Szukaj

Magazyn typu call-off stock - szybkie rozwiązanie ale uważaj na to

Procedura magazynu typu call-off stock to uproszczenie pozwalające uniknąć zagranicznych rejestracji w VAT.


Zasadniczo, utworzenie magazynu u klienta za granicą wymaga rozpoznania transakcji wewnątrzwspólnowych na poziomie przemieszczenia towarów pomiędzy krajami UE (WDT/WNT) a następnie dostaw krajowych opodatkowanych lokalnym VATem albo opodatkowanych na zasadzie odwrotnego obciążenia (w zależności od przepisów danego kraju). Proces rejestracji na VAT w obcym kraju bywa czasochłonny i często wymaga skorzystania ze wsparcia lokalnych doradców podatkowych. To przekłada się na czas i koszt dostosowania się.


Szybkie rozwiązanie


O wiele szybszym i tańszym rozwiązaniem jest skorzystanie z procedury magazynu typu call-off stock. Uproszczenie polega na tym, że po spełnieniu warunków zamiast wyżej opisanych skutków podatkowych w VAT rozpoznajemy jedynie WDT jako dostawca w momencie wyprowadzenia przez nabywcę towarów z magazynu. Nabywca natomiast rozpoznaje WNT. Nie ma potrzeby zarejestrowania się na VAT za granicą.


Uważaj na to


Procedura magazynu typu call-off stock ma jednak swoje pułapki. Jedną z pułapek, która wychodzi dopiero w praktyce jest ta związana z obowiązkiem prowadzenia przez dostawcę i nabywcę odpowiednich ewidencji zawierających informacje wymienione w rozporządzeniu unijnym. Co istotne, rozporządzenie stosuje się bezpośrednio bez implementacji na poziomie krajowym. To powoduje, że wymogi w zakresie ewidencji dla każdego z państw UE są takie same. Brak wymaganych ewidencji albo nieprawidłowości mogą powodować sporo problemów.


Co możesz zrobić


Przede wszystkim przez podpisaniem umowy z klientem potwierdź z działem finansowym klienta, że jest w stanie dopełnić wymogów ewidencyjnych. Zobowiąż klienta do przekazywania w odpowiednim czasie swojej ewidencji, aby mieć możliwość sprawdzenia czy te ewidencje rzeczywiście spełniają wymogi i są zgodne z prowadzonymi przez Ciebie. Najlepiej wprowadzić ten sposób współpracy od samego początku i konsekwentnie się go trzymać. Jeśli jednak posiadasz takie magazyny ale ten krok nie został wykonany to zrób to teraz. Im wcześniej wiesz o ryzyku podatkowym tym lepiej.

bottom of page