top of page
Szukaj

Kto sporządza dokumentację cen transferowych w spółce komandytowej?


W interpretacji indywidualnej nr 0114-KDIP3-1.4011.537.2019.1.EC z dnia 15.01.2019 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że komandytariusz niebędący wyznaczonym z grona wspólników nie ma obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla spółki komandytowej, złożenia oświadczenia do urzędu skarbowego o jej sporządzeniu i dołączenia do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania o transakcjach z podmiotami powiązanymi/złożenia informacji o cenach transferowych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


W przypadku spółek komandytowych przepisy podatkowe umożliwiają wyznaczenie krajowego wspólnika odpowiedzialnego za sporządzenie dokumentacji cen transferowych. Gdy taki wspólnik zostanie wyznaczony to obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, złożenia oświadczenia o jej sporządzeniu oraz, po przekroczeniu odpowiednich progów, dołączenia do rocznego zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi/złożenia informacji o cenach transferowych ciąży na tym wyznaczonym wspólniku. Należy jednak pamiętać, że wyznaczenie wspólnika nie zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzedłożenie wymaganej dokumentacji cen transferowych. Z tego powodu warto podjąć kroki zabezpieczające ryzyko ewentualnego nieprzedłożenia dokumentacji. Natomiast, jeśli wspólnik nie został wyznaczony to wszyscy wspólnicy powinni sporządzić dokumentację cen transferowych oraz dopełnić pozostałych obowiązków związanych z cenami transferowymi.

273 wyświetlenia
bottom of page