top of page
Szukaj

Krajowe MDR - czemu trzeba mieć teraz rękę na pulsie?

Warto obserwować co będzie się działo w najbliższym czasie w zakresie przepisów dotyczących obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego.


Obecnie stan zagrożenia epidemicznego obowiązuje do końca kwietnia 2023.


Krążą jednak głosy o możliwości rozciągnięcia stanu zagrożenia epidemicznego na dłuższy okres.


Czemu to jest istotne?


Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego od 31.03.2020 zawieszony został obowiązek raportowania krajowych schematów podatkowych (inaczej krajowych MDR).


Po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego będzie 30 dni na dopełnienie obowiązków raportowania - obowiązki dotyczą głównie przekazania szefowi KAS MDR-1 i MDR-3.


Co można zrobić już teraz?


Warto prześledzić okres ostatnich 3 lat pod kątem zaległych obowiązków raportowania krajowych MDR.


Monitorować przepisy dotyczące przedłużenia stanu zagrożenia epidemicznego.


W razie stwierdzenia wystąpienia znacznej ilości obowiązków raportowania odpowiednio zadbać o zasoby umożliwiające terminowe raportowanie. W przypadku braku mocy przerobowych skorzystać z pomocy z zewnątrz.

bottom of page