top of page
Szukaj

Koszty podatkowe przy sprzedaży majątku trwałego spółki działającej na zanikającym rynku.


W interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB1-2.4010.63.2020.1.ANK z dnia 8.05.2020 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów stratę powstałą w wyniku likwidacji środków trwałych w kwocie odpowiadającej nieumorzonej wartości zlikwidowanych środków trwałych, gdy:

- ulegają znacznemu zużyciu i nie nadają się do dalszej eksploatacji,

- następuje ograniczenie/likwidacja części powierzchni produkcyjnej,

- w wyniku corocznej inwentaryzacji środków trwałych, stwierdza się brak użyteczności lub przydatności gospodarczej niektórych środków trwałych.


Sprawa dotyczyła spółki z o.o. będącą krajowym podatnikiem CIT, działającej na kurczącym się rynku, produkującej nośniki optyczne różnych formatów (DVD, Blu-Ray, CD i innych). Spółka każdorazowo dokonywała wycofania z ewidencji środków trwałych oraz fizycznej likwidacji środka trwałego dbając o archiwizację odpowiedniej dokumentacji na potrzeby kontroli.


Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość wprowadz przymus zmniejszenia skali a niekiedy likwidacji niektórych biznesów. Warto odpowiednio przygotować się na te okoliczności od strony podatków by na nich dodatkowo nie stracić.

13 wyświetleń
bottom of page