top of page
Szukaj

Korzyści z posiadania magazynu w Holandii, które mogą zaskoczyć.

W interpretacji indywidualnej nr 0114-KDIP1-2.4012.685.2019.2.RM z dnia 2.03.2020 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że dystrybucja towarów importowanych na terytorium Holandii przez polski podmiot korzystający z przedstawiciela podatkowego, dokonywana z Holandii do innych niż Polska krajów UE nie stanowi przedmiotu opodatkowania polskim VAT.


Choć przedstawione powyżej stanowisko może wydawać się oczywiste to warto postawić pytanie: Co może stać za ułożeniem przepływów towarów w opisany powyżej sposób?


W przypadku podmiotu będącego nierezydentem Holandii dokonującego importu towarów na terytorium tego kraju, korzystającego z holenderskiego przedstawiciela podatkowego, po spełnieniu określonych kryteriów nie występuje obowiązek zapłaty VAT z tytułu importu towarów. Mówiąc w prosty sposób VAT wykazywany jest jedynie w deklaracji podatkowej w tej samej kwocie po stronie podatku należnego i naliczonego nie wpływając na cash flow. Ponadto, przy sprzedaży dokonywanej na terytorium Holandii do holenderskich podatników VAT u nierezydenta nie wystąpi obowiązek odprowadzenia holenderskiego VAT, ponieważ będzie mieć zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia nakazujący nabywcy rozliczyć podatek. Dodatkowo sprzedaż towarów wysyłanych z Holandii do innego kraju UE, po spełnieniu wymogów, nie powoduje konieczności odprowadzenia holenderskiego podatku VAT.40 wyświetleń
bottom of page