top of page
Szukaj

Kiedy sprawdzić rachunek bankowy kontrahenta, gdy faktyczna zapłata następuje po dniu jej zlecenia?


W interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB1-3.4010.594.2019.1.JKU z dnia 24.02.2020 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że jeśli weryfikacja rachunku bankowego kontrahenta nastąpi w dniu zlecenia płatności a rachunek ten będzie znajdował się w tym dniu Wykazie Podatników VAT to podatnik będzie miał prawo uznać wydatek za koszt uzyskania przychodów pomimo tego, że w dniu dokonania faktycznej płatności rachunek nie będzie widniał we wspomnianym wykazie.


Płatności za transakcje o wartości powyżej określonego przepisami progu na rachunki bankowe niewidniejące w Wykazie Podatników VAT mogą powodować konieczność zmniejszenia kwoty kosztów uzyskania przychodów. Bardzo ważny jest nie tylko fakt dokonywania weryfikacji rachunku bankowego, lecz również moment, w którym weryfikacja następuje oraz dowód potwierdzający jej przeprowadzenie. W przedmiotowej sprawie proces dokonywania płatności wdrożony u podatnika mógł prowadzić do sytuacji gdzie zlecenie i faktyczna zapłata następuje w dwóch różnych dniach. Podatnik chciał zabezpieczyć się na wypadek usunięcia rachunku bankowego kontrahenta z Wykazu Podatników VAT po dniu zlecenia płatności.


Procesy dokonywania płatności mogą się różnić u poszczególnych podmiotów. Warto rozważyć przeprowadzenie analizy tych procesów i zastosować zindywidualizowane działania zabezpieczające ryzyko podatkowe do poszczególnych przypadków.


19 wyświetleń
bottom of page