top of page
Szukaj

Kiedy rozliczyć WNT od przemieszczenia towarów własnych z Niemiec do Polski?


Interpretacja indywidualna nr 0114-KDIP1-1.4012.359.2020.1.RR z dnia 4.08.2020 dotyczy spółki niemieckiej, prowadzącej działalność handlową w zakresie okuć mebli, zarejestrowanej na potrzeby VAT na terytorium Niemiec i Polski, nieposiadającej na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności, dokonującej przemieszczeń towarów z Niemiec do centrum dystrybucyjnego w Polsce.


Spółka dokumentuje przemieszczenia towarów z Niemiec do Polski fakturą pro forma („proformarechnung”), która zgodnie w przepisami niemieckimi uznawana jest za fakturę.


Spółka postanowiła ustalić czy proformarechnung stanowi fakturę w świetle polskich przepisów i czy w związku z tym obowiązek podatkowy z tytułu WNT powstaje z chwilą wystawienia proformarechnung jeśli wystawienie tego dokumentu następuje przed 15. dniem miesiąca następującego po miesiącu dostawy.


Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej potwierdził, że proformarechnung należy uznać za fakturę na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług, a jej data wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego przy WNT.


41 wyświetleń
bottom of page