top of page
Szukaj

Kiedy rozliczać VAT organizując eventy?Interpretacja indywidualna nr 0114-KDIP4-1.4012.334.2020.1.APR z dnia 1.09.2020 dotyczy spółki planującej rozpocząć działalność w zakresie świadczenia usług kompleksowej organizacji i obsługi konferencji, imprez oraz wydarzeń specjalnych.


Spółka po wykonaniu zlecenia dokonuje jego rozliczenia, w którym określana jest ostateczna wysokość przysługującego wynagrodzenia. Spółka zainteresowana była ustaleniem czy za datę powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług będzie mogła uznawać dzień, w którym dokonuje ona rozliczenia eventu z klientem.


W odpowiedzi spółka uzyskała informację, że obowiązek podatkowy nie będzie powstawał w dniu rozliczenia wydarzenia, lecz w dniu przedstawienia do akceptacji klientowi dokumentu zawierającego szczegółowe i ostateczne rozliczenie zawierającego eventu.

41 wyświetleń
bottom of page