top of page
Szukaj

Kiedy nieodpłatna rada nadzorcza nie powoduje powstania przychodu podatkowego spółki?W interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB1-2.4010.37.2020.2.MZA z dnia 8.04.2020 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że wskutek pełnienia przez członków rady nadzorczej spółki "córki" swoich funkcji bez wynagrodzenia, będących jednocześnie pracownikami spółki "matki", po stronie spółki "córki" nie powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegający opodatkowaniu CIT.


Sprawa dotyczy spółki "córki" będącej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, polskim rezydentem podatkowym oraz członkiem międzynarodowej grupy. Spółka "matka" jest spółką zagraniczną posiadającą 100% udział w kapitale spółki "córki".


Aby świadczenie nieodpłatne stanowiło przychód podatkowy danego podmiotu powinno być ono ponoszone w jego interesie. Ustanowienie rady nadzorczej złożonej z pracowników spółki "matki" złożonej z jej pracowników jest działaniem w interesie spółki "matki" ponieważ zwiększa ona kontrolę nad spółką "córką", w tym nad realizacją prawa do dywidendy.


15 wyświetleń
bottom of page