top of page
Szukaj

Jaki kurs stosować przy korektach WNT i importu usług?Brak precyzyjnych reguł w ustawie o VAT odnośnie przeliczania kursów walut, w przypadku otrzymanych faktur korygujących zawierających kwoty wyrażone w walutach obcych to obszar do potencjalnych sporów z organami podatkowymi.


Spółka będąca polskim podatnikiem podatku VAT prowadząca działalność w zakresie sprzedaży urządzeń mleczarskich, urządzeń z nimi związanych oraz zaopatrywaniem użytkowników tych urządzeń w produkty wspierające hodowlę krów i prowadzenie produkcji mleka postanowiła wyjaśnić swoje wątpliwości i wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie otrzymywanych przez nią faktur korygujących (zarówno in plus jak i in minus) dotyczących WNT oraz importu usług wystawianych z powodu:

- błędu rachunkowego lub innej oczywistej omyłki, która istniała już na fakturze pierwotnej, przykładowo pomyłki w ilości lub cenie towarów albo

- nowej okoliczności, przykładowo udzielenia rabatu, zmiany ceny w wyniku późniejszych negocjacji, reklamacji, zwrotu towarów.


W interpretacji indywidualnej 0114-KDIP1-2.4012.411.2020.1.PC z dnia 29.12.2020 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że przy korekcie:


- WNT oraz importu usług in minus:

  • w przypadku błędu rachunkowego lub innej oczywistej omyłki - kwoty przelicza się według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (bądź według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego),

  • w przypadku zaistnienia nowej okoliczności - przeliczenia należy dokonać według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (bądź według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego),

- WNT oraz importu usług in plus:

  • w przypadku błędu rachunkowego lub innej oczywistej omyłki - przeliczenia kwot wykazanych w walucie obcej na fakturach korygujących należy dokonać według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (bądź według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego),

  • w przypadku zaistnienia nowej okoliczności – przeliczenia kwot wykazanych w euro na fakturach korygujących należy dokonać według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej (bądź według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej).

852 wyświetlenia
bottom of page