top of page
Szukaj

Przechowywanie instrumentów finansowych - stawka podstawowa czy zwolnienie z VAT?


W interpretacji ogólnej nr PT6.8101.4.2019 z dnia 20.01.2020 Minister Finansów wyjaśnił, że w przypadku wykonywania czynności polegających na przechowywaniu instrumentów finansowych należy zastosować stawkę podstawową VAT bez względu na formę ich przechowywania.


Interpretacja ogólna została wydana w celu wyeliminowania rozbieżności interpretacyjnych w kwestii zastosowania właściwej stawki podatku VAT do usług przechowywania instrumentów finansowych. W świetle ustawy o VAT zwolnione z VAT są usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie. Instrumenty finansowe mogą występować zarówno w postaci materialnej, jak i w zdematerializowanej. Główną kwestią do rozstrzygnięcia było ustalenie, czy usługi przechowywania obejmują tylko instrumenty finansowe w formie materialnej. Zgodnie z interpretacją ogólną pojęcie przechowywania dotyczy instrumentów finansowych występujących w obu formach i usługi te jako wyłączone z możliwości zastosowania zwolnienia są opodatkowane 23% stawką VAT. Usługa przechowywania instrumentów finansowych charakteryzuje się innym zakresem świadczeń w zależności od ich postaci. Materialne przyjmowane są do depozytu i przechowywane np. w skarbcu, sejfie lub skrytce depozytowej a niematerialne zapisywane na kontach depozytowych lub ewidencyjnych.


13 wyświetleń
bottom of page