top of page
Szukaj

Jak zastosowanie reguł Incoterms wpływa na moment dokonania dostawy w VAT?


Interpretacja indywidualna nr 0114-KDIP1-2.4012.136.2020.4.JŻ z dnia 16.07.2020 dotyczy spółki polskiej dystrybuującej urządzenia stosowane w automatyce przemysłowej.


Spółka chciała ustalić w jaki sposób stosowane przez nią reguły Incoterms 2010 wpływają na moment powstania obowiązku podatkowego tj. daty określającej okres rozliczania VAT z tytułu sprzedaży.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał za prawidłowe stanowisko zgodnie, z którym moment przejścia na nabywcę ryzyka oraz korzyści związanych ze zbywanymi towarami, określony zgodnie z zasadami Incoterms 2010 będzie jednocześnie momentem dokonania dostawy towarów w myśl ustawy o VAT, dla przykładu:

- EXW - w momencie pozostawienia towaru do dyspozycji w określonym miejscu i czasie,

- FCA - w momencie załadowania towaru na podstawiony środek transportowy,

- FAS - w momencie umieszczenia towaru wzdłuż burty statku,

- FOB - w momencie umieszczenia towaru na pokładzie statku,

- CPT, CIP - w momencie przekazania towaru przez sprzedawcę przewoźnikowi,

- CFR, CIF - w momencie umieszczenia towaru na pokładzie statku,

- DAT - w momencie dostarczenia towaru do terminalu,

- DAP - w momencie dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia.

80 wyświetleń
bottom of page