top of page
Szukaj

Jak opodatkować VAT towary importowane do Polski z Rosji i transportowane do innych krajów UE?W interpretacji indywidualnej nr 0114-KDIP1-2.4012.83.2020.1.RM z dnia 28.05.2020 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że w przypadku towarów importowanych z Rosji do Polski, które są finalnie transportowane do innego niż Polska kraju UE dochodzi do importu podlegającemu zwolnieniu z VAT oraz do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.


Sprawa dotyczy dostaw gdzie, pomiędzy dostawcą z Rosji a polskim podatnikiem stosuje się warunki DAP, natomiast pomiędzy polskim podatnikiem a nabywcą z innego kraju UE DDP. Towary transportowane są transportem drogowym, przez przewoźnika działającego na zlecenie dostawcy i obciążającego dostawcę kosztami transportu z Rosji bezpośrednio do miejsca przeznaczenia wskazanego przez nabywcę w kraju UE innym niż Polska.


Import towarów podlega zwolnieniu, ponieważ miejscem przeznaczenia towarów jest inny kraj UE i wywóz tych towarów z Polski następuje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów a polski podatnik jest w stanie przedstawić wymagane dowody.

38 wyświetleń
bottom of page