top of page
Szukaj

Jak opodatkować VAT dostawę łańcuchową dokonywaną z Polski do Azji?Interpretacja indywidualna nr 0113-KDIPT1-2.4012.341.2020.3.IR z dnia 20.08.2020 dotyczy spółki polskiej zajmującej się skupem i sprzedażą złomu. Z uwagi na brak własnych magazynów spółka ułożyła swój łańcuch dostaw w taki sposób, iż nabywa złom bezpośrednio od dostawcy z Polski stosując incoterms 2010 EXW, następnie odsprzedaje go stosując incoterms 2010 z grupy C podmiotom z Azji, wywożąc jednocześnie złom do Azji.


Występując o interpretację indywidualną spółka, chciała potwierdzić prawidłowość, przyjętego sposobu rozliczania dostaw dokonywanych przez dostawcę z polski na rzecz spółki jako eksport towarów, do którego ma zastosowanie stawka VAT 0% oraz dostaw spółki na rzecz podmiotów z Azji jako transakcji niepodlegających opodatkowaniu w Polsce.


W odpowiedzi na wniosek Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że polski dostawca dokonuje dostaw krajowych opodatkowanych w Polsce, a dostawy spółki do podmiotów z Azji stanowią eksport towarów. Dostawy dokonywane przez spółkę są dostawami ruchomymi (międzynarodowymi) i to te dostawy korzystają z preferencji w postaci stawki 0%.

89 wyświetleń
bottom of page