top of page
Szukaj

Jak opodatkować łańcuchową dostawę towarów wysyłanych przez producenta z Polski do Niemiec?
Interpretacja indywidualna nr 0114-KDIP1-2.4012.108.2020.1.PC z dnia 9.06.2020 dotyczy sprawy polskiej spółki o profilu produkcyjnym zarejestrowanej dla potrzeb VAT i VAT-UE. Spółka sprzedaje produkty do niemieckiego podmiotu handlowego odsprzedającego je innemu niemieckiemu podmiotowi, który dokonuje dalszej odsprzedaży kolejnemu podmiotowi niemieckiemu zajmującemu się sprzedażą detaliczną. Transport towarów odbywa od polskiej spółki do niemieckiego podmiotu zajmującego się sprzedażą detaliczną. Transport towarów organizowany jest przez polskiego producenta.


Polski producent chciał się upewnić czy dostawy przez niego dokonywane są dostawami wewnątrzwspólnotowymi, do których ma prawo zastosować stawkę 0%.


Biorąc pod uwagę przedstawiony łańcuch dostaw z przypisaną organizacją transportu do polskiego producenta oraz brak zastrzeżeń do dokumentacji potwierdzającej wywóz i dostarczenie towarów Dyrektor Krajowej Informacji skarbowej stwierdził, iż dostawy dokonywane przez polską spółkę należy rozpoznać jako dostawy ruchome, będące dostawami wewnątrzwspólnotowymi opodatkowanymi stawką 0%.

31 wyświetleń
bottom of page