top of page
Szukaj

Inwestycja w nieruchomości przed zarejestrowaniem na VAT a prawo do odliczenia podatku.W interpretacji indywidualnej nr 0114-KDIP1-3.4012.533.2019.1.ISK z dnia 16.12.2019 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że osoby które dokonały inwestycji w nieruchomości pod najem mają prawo do odliczenia VAT od wydatków inwestycyjnych dokonanych przed rejestracją na potrzeby podatku VAT.


Przedmiotowa sprawa dotyczyła podatniczki planującej prowadzenie krótkoterminowego najmu nieruchomości mieszkalnych na cele turystyczne, bez możliwości najmu na dłuższy okres czasu w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych potencjalnych najemców. Podatniczka zawarła umowy deweloperskie i wpłaciła zaliczki nie będąc zarejestrowanym podatnikiem VAT. Podatniczka otrzymała faktury potwierdzające dokonanie wpłaty zaliczek. Ponadto, miała w planach przeprowadzenie prac wykończeniowych na nieruchomościach. Chcąc zabezpieczyć możliwość odliczenia VAT wynikającego z faktur zaliczkowych i związanych z pracami wykończeniowymi wystawionych, gdy podatniczka nie była jeszcze zarejestrowana dla potrzeb VAT, zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.


Inwestowanie w nieruchomości pod najem jest dość popularnym sposobem alokowania wolnych środków finansowych. W niektórych przypadkach bywa podstawowym źródłem zarobku. Warto skonsultować swoje plany, w tym zakresie z doradcą podatkowym aby nie popełnić kosztownego błędu konsumującego część uzyskiwanych korzyści.

24 wyświetlenia
bottom of page