top of page
Szukaj

Faktura niezawierająca wszystkich wymaganych elementów daje prawo do odliczenia VAT.

W interpretacji indywidualnej nr 0114-KDIP1-3.4012.281.2019.4.ISK z dnia 28.08.2019 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że otrzymana faktura niezawierająca wszystkich wymaganych danych daje prawo do odliczenia VAT, gdy dokumentuje ona rzeczywiście dokonaną sprzedaż. Omawiana sprawa dotyczyła faktur niezawierających numeru oraz nagłówka.


Zasadniczo, posiadanie faktury jest konieczne do doliczenia VAT. Zdarzają się sytuacje, w których otrzymany dokument nie spełnia wymogów przewidzianych przepisami prawa. Zdarza się, że prawo do odliczenia VAT jest wtedy kwestionowane przez kontrolujących. Warto na tę okoliczność zabezpieczyć się uzyskaną interpretacją podatkową.


Kancelaria TA&TPT wspiera swoich Klientów w uzyskiwaniu korzystnych dla nich interpretacji podatkowych.

62 wyświetlenia
bottom of page