top of page
Szukaj

Dostawa łańcuchowa z 23% VAT



W interpretacji indywidualnej nr 0113-KDIPT1-2.4012.591.2019.2.IR z dnia 9.12.2019 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że dostawa towarów wysyłanych z zastosowaniem incoterms EXW z Polski poza UE, gdy przy sprzedaży pośredniczy podmiot z UE podlega opodatkowaniu 23% VAT na poziomie podatnika z Polski.


Transakcje łańcuchowe to sytuacja, w której towar wysyłany jest od dostawcy do odbiorcy, przy czym w procesie sprzedaży bierze udział jeden bądź więcej podmiotów pośredniczących. Tego typu transakcje są zjawiskiem występującym powszechnie u podatników dokonujących obrotu towarami a ich opodatkowanie, w obrocie z zagranicą, jest uważane za jedno z najtrudniejszych zagadnień podatkowych. Brak skonsultowania takiej transakcji z ekspertem może przykładowo powodować konieczność odprowadzania VAT w kraju wysyłki bądź konieczność zarejestrowania się i rozliczania VAT w kraju przeznaczenia. Odpowiednie ułożenie transakcji biorąc pod uwagę, w szczególności ilość podmiotów zaangażowanych w transakcję lub warunki dostawy pozwala na uniknięcie niepożądanych skutków podatkowych. Z tego powodu warto zapewnić osobom odpowiedzialnym za łańcuch dostaw bieżące wsparcie ze strony doświadczonego specjalisty.


36 wyświetleń
bottom of page