top of page
Szukaj

Dostęp do chmury z podatkiem u źródła?

Opis sytuacji

Spółka z Polski działająca w branży płyt drewnopodobnych nabywa od podmiotu powiązanego z Niemiec prawo do używania oprogramowania oraz usługi informatyczne, w tym usługę dostępu do chmury internetowej.


Usługi są świadczone/oprogramowanie jest dostarczane przez podmioty zewnętrzne. Rola podmiotu powiązanego z Niemiec polega na identyfikacji zapotrzebowania grupy na usługi informatyczne oraz oprogramowanie, nawiązywaniu współpracy z zewnętrznymi dostawcami oprogramowania oraz usług informatycznych, a także obciążaniu spółek z grupy proporcjonalnie do uzyskanego wsparcia w zakresie IT.


Przedmiotem usługi dostępu do chmury internetowej jest dostęp do gromadzonych danych, aplikacji i innych zasobów informatycznych zlokalizowanych na wielu serwerach, w wielu miejscach, dostępnych wirtualnie, za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Podmiot powiązany udostępnia polskiej spółce miejsce w chmurze. Polska spółka ma do dyspozycji określoną objętość dysków na zewnętrznych serwerach komputerowych.


Pytanie do organu podatkowego

Czy płatności z tytułu zakupu usługi dostępu do chmury internetowej podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła?


Stanowisko organu podatkowego

Chmura internetowa to rodzaj usługi, która polega na przechowywaniu danych na serwerze usługodawcy. Infrastruktura informatyczna zarówno w wymiarze fizycznym jak i wirtualnym stanowi mechanizm lub zespół elementów służących do wykonywania określonych czynności, tym samym należy ją traktować jako urządzenie przemysłowe. Serwery, routery, switch’e oraz firewall’e podobnie jak każdy komputer są „urządzeniami” niezależnie od tego czy urządzenia te funkcjonują w powiązaniu z siecią internetową i wymagają odpowiedniego oprogramowania. W konsekwencji wynagrodzenie za usługi dostępu do chmury internetowej, które to usługi polegają na wynajmie serwera (a więc urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego) w przedstawionym powyżej rozumieniu mieszczą się w zakresie opodatkowania podatkiem u źródła.


Wynagrodzenie za usługi dostępu do chmury internetowej, które to usługi polegają na wynajmie serwera (a więc urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego) mieszczą się w zakresie opodatkowania podatkiem u źródła w świetle polskich przepisów a także umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Niemcami.


Komentarz eksperta

Uznanie przez organ podatkowy, że usługi dostępu do chmury internetowej podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła według UPO pomiędzy Polską a Niemcami powoduje, że zebranie odpowiedniej dokumentacji i zastosowanie UPO nie wykluczy opodatkowania podatkiem u źródła. Wystąpi co najwyżej redukcja stawki podatku u źródła.


Wszyscy płatnicy, którzy są odmiennego zdania muszą liczyć się z ryzykiem sporu z organami podatkowymi.Opracowano na podstawie interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB2-1.4010.683.2022.2.BJ z 4.01.2023.


51 wyświetleń
bottom of page