Szukaj

Dokonanie zapłaty przed wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów potencjalną pułapką VATowską?


Interpretacja indywidualna nr 0111-KDIB3-3.4012.40.2020.3.JS z dnia 22.07.2020 dotyczy spółki polskiej, która dokonała wewnątrzwspólnotowych nabyć dwóch maszyn z Holandii. Na podstawie zawartych umów spółka zobowiązana została do zapłaty całej ustalonej umową ceny sprzedaży przy składanym zamówieniu. Od zapłaty zależało podjęcie przez sprzedawcę dalszych czynności w postaci przygotowania zakupionych maszyn do wydania. Faktury zostały wystawione w miesiącu otrzymania zapłaty. Dostawa maszyn zrealizowana została na warunkach EX-Works. Faktury dotarły do spółki za znacznym opóźnieniem. Spółka nie była pewna w jakim okresie rozliczyć VAT należny i naliczony.


Wpłacanie pełniej kwoty przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów może być podatkową pułapką dla nabywcy. Brak powiązania terminu zapłaty z otrzymaniem faktury zmniejsza poziom motywacji dostawcy do dostarczenia faktury dokumentującą sprzedaż. Brak faktury lub otrzymanie jej z opóźnieniem może generować dodatkowe koszty związane z VAT przeprowadzonej transakcji w postaci braku możliwości odliczenia VAT naliczonego, bądź odliczenia VAT naliczonego w późniejszym okresie niż rozliczenie VAT należnego i w konsekwencji odsetki za zwłokę.


Jest bardzo istotne przy nabywając towary z UE zapewnić sprawny przepływ faktur.40 wyświetleń