top of page
Szukaj

Dochodowość w grupie musi się zgadzać. Tylko czy jej korekta podlega VAT?Interpretacja indywidualna nr 0113-KDIPT1-2.4012.324.2020.2.IR z dnia 26.06.2020 dotyczy sprawy polskiej spółki działającej w ramach międzynarodowej grupy należącej w 100% do udziałowca z siedzibą w Finlandii. Spółka matka odpowiada za projektowanie i dystrybucję łodzi motorowych, w tym marketing i sprzedaż produktów do globalnej sieci sprzedażowej, oraz prace badawczo-rozwojowe związane z opracowywaniem nowych modeli motorówek. Polska spółka córka działa jako producent kontraktowy łodzi motorowych na podstawie projektów dostarczonych przez spółkę matkę, sprzedaje części zamienne, zajmuje się reklamacjami oraz naprawą.

W celu zachowania odpowiedniego poziomu dochodowości polskiej spółki postanowiono dokonać korekt cen transferowych i zapytano czy korekty będą podlegać VAT.


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem spółki, że z uwagi na to, iż planowane korekty nie będą bezpośrednio związane z konkretnymi transakcjami wewnątrz grupy, należy je traktować jako zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu VAT i udokumentować dokumentami księgowymi tj. notami księgowymi. Faktury bądź faktury korygujące nie będą mieć zastosowania.

50 wyświetleń
bottom of page