top of page
Szukaj

Czy wniesienie do spółki komandytowej pracy własnej prowadzi do zapłaty PCC?


W interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB2-2.4014.62.2020.1.MM z dnia 15.04.2020 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że wniesienie do spółki komandytowej wkładu polegającego na świadczeniu pracy przez wspólnika na rzecz spółki, nie jest okolicznością powodującą podwyższenie podstawy opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych.


Sprawa dotyczyła spółki komandytowej działającej w ramach grupy deweloperskiej złożonej ze spółki z o.o. jako komplementariusza oraz osób fizycznych będących komandytariuszami. Do spółki przystąpiło dwóch dodatkowych wspólników w charakterze komandytariuszy. Każdy ze wspólników wniósł do spółki wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny w postaci pracy na rzecz spółki tj. świadczenia osobiście na rzecz spółki kompleksowej obsługi koordynacyjnej i kierowniczej przedsięwzięcia deweloperskiego.


Zmiana umowy spółki osobowej związana z wniesieniem wkładu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wyłącznie wtedy, gdy wartość tego wkładu powiększa majątek spółki i powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania. Wniesienie świadczenia pracy nie powoduje wyżej wymienionych skutków.

16 wyświetleń
bottom of page