top of page
Szukaj

Czy wewnątrzgrupowe pożyczki odnawialne podlegają PCC?W interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB4.4014.311.2019.2.LM z dnia 14.11.2019 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że pożyczki odnawialne udzielane pomiędzy podmiotami powiązanymi nie są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z uwagi na ich opodatkowanie VAT.


Udzielanie pożyczek pomiędzy podmiotami, których głównym przedmiotem działalności nie jest udzielanie pożyczek bądź kredytów może wiązać się z ryzykiem podatkowym. Bardzo istotne jest to, aby ustalić czy pożyczkodawca działa w tej transakcji w charakterze podatnika VAT, a sama transakcja jest objęta tym podatkiem. Udzielenie pożyczki jest zasadniczo zwolnione z VAT. Jeśli transakcja jest objęta VAT, nawet gdy jest zwolniona to pożyczkobiorca, co do zasady, nie będzie musiał odprowadzić podatku od czynności cywilnoprawnych. Zdania są podzielone, jeśli chodzi sposób opodatkowania pożyczek dlatego warto zabezpieczyć tego typu transakcje.


Kancelaria TA&TPT zapewnia pełne wsparcie w uzyskiwaniu interpretacji indywidualnych i wiążących informacji stawkowych dla Klientów.

38 wyświetleń
bottom of page