top of page
Szukaj

Czy warto pożyczać wspólnikowi będąc na Estońskim CIT?

Estoński CIT jest ciekawą alternatywą dla klasycznego opodatkowania spółek, ponieważ niesie ze sobą wiele korzyści. Do podstawowych należą odroczenie opodatkowania i możliwość odliczenia przez wspólnika sporej części podatku zapłaconego przez spółkę od wypłacanej dywidendy.

Estoński CIT ma jednak kilka pułapek, w które można wpaść, jeśli nie jest się wystarczająco ostrożnym. Głównymi obszarami ryzyka są wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i tzw. ukryte zyski.


Jedną z kategorii ukrytych zysków są pożyczki udzielane przez spółkę jej wspólnikom.

Gdy spółka udziela pożyczki wspólnikowi to występuje opodatkowanie na poziomie spółki. Pieniądze nie zostają ze wspólnikiem. Będzie on zobowiązany zwrócić je spółce. Odpowiedni procent kwoty udzielonej pożyczki jest opodatkowany Estońskim CIT i trafia do budżetu Państwa.

Dla porównania wyobraź sobie, gdy wypłacasz dywidendę opodatkowujesz ją na poziomie spółki oraz na poziomie wspólnika. Wspólnik może odliczyć znaczną część podatku zapłaconego na poziomie spółki od swojego zobowiązania publicznoprawnego. Pieniądze zostają ze wspólnikiem, nie wracają do spółki.


Warto porównywać skutki podatkowe różnych form wyprowadzania środków ze spółki zanim przejdziemy do działania. Taka szybka analiza może ustrzec nas poniesieniem wydatków nadmiernych zobowiązań podatkowych.

bottom of page