top of page
Szukaj

Czy usługi zagospodarowania odpadów należy oznaczać jako GTU_05 i MPP w nowym JPK VAT?


Wdrożenie nowego JPK VAT przysporzyło podatnikom wiele wyzwań. Jednym z nich było wprowadzenie obowiązku nadawania specjalnych oznaczeń w części ewidencyjnej określonych kategorii czynności.


Interpretacja indywidualna 0114-KDIP1-1.4012.601.2020.1.AKA z dnia 25.11.2020 dotyczy spółki jawnej będącej czynnym podatnikiem VAT. Spółka świadczy usługi zagospodarowania odpadów poprzez składowanie lub odzysk na składowisku odpadów, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 38.21.2 (usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne). Odpady dostarczane są środkiem transportu kontrahenta lub transportowane są środkiem transportu Spółki. Transport jest integralną częścią usługi odbioru i usługi zagospodarowania odpadów. Usługi dotyczą również odpadów mieszczących się w poz. 79-91 załącznika nr 15 Ustawy o VAT.


Czy spółka ma obowiązek oznaczania w nowym JPK VAT świadczonych przez nią usług, gdy dotyczą one odpadów mieszczących się w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT jako GTU_05 oraz MPP jeżeli wartość faktury jest wyższa bądź równa 15 000 zł?


Oznaczenie w ewidencji dostawy towarów kodem GTU_05 odnosi się do zamkniętego katalogu odpadów mieszczących się pod konkretnymi pozycjami załącznika nr 15 do Ustawy o VAT:

79 - 38.11.49.0 - Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające 80 - 38.11.51.0 - Odpady szklane 81 - 38.11.52.0 - Odpady z papieru i tektury 82 - 38.11.54.0 - Pozostałe odpady gumowe 83 - 38.11.55.0 - Odpady z tworzyw sztucznych 84 - 38.11.58.0 - Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal 85 - 38.12.26.0 - Niebezpieczne odpady zawierające metal 86 - 38.12.27 - Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne 87 - 38.32.2 - Surowce wtórne metalowe 88 - 38.32.31.0 - Surowce wtórne ze szkła 89 - 38.32.32.0 - Surowce wtórne z papieru i tektury 90 - 38.32.33.0 - Surowce wtórne z tworzyw sztucznych 91 - 38.32.34.0 - Surowce wtórne z gumy

Obowiązek stosowania kodu GTU_05 dotyczy jedynie podatników dokonujących dostawy wyżej wymienionych odpadów. Spółka świadczy usługi na odpadach, lecz nie dokonuje dostawy tych odpadów. Usługi odbioru i zagospodarowania, nawet jeśli dotyczą odpadów z poz. 79-91 załącznika nr 15 do Ustawy o VAT, nie podlegają oznaczeniu kodem GTU_05.


Mechanizm podzielonej płatności ma zastosowanie do świadczenia usług i dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Z uwagi na to, że usługi o symbolu PKWiU 38.21.2 nie występują we wspomnianym załączniku, nie ma obowiązku oznaczania tych usług jako MPP.1014 wyświetleń
bottom of page