top of page
Szukaj

Czy to możliwe, by eksportować towary bez IE599 i stosować stawkę 0% w VAT?

Dyrektor KIS wydał dnia 4.05.2022 interpretację indywidualną 0111-KDIB3-3.4012.78.2022.1.MAZ dotyczącą możliwości zastosowania stawki 0% przy eksporcie towarów.


Sprawa dotyczy spółki, polskiego podatnika VAT, prowadzącego działalność produkcyjną, który eksportował w latach 2018-2019 produkty do USA i Maroka.


Podatnik ten przeprowadzał transakcje na warunkach EXW i nie posiadał w swojej dokumentacji komunikatów IE599.


Spółka dysponowała natomiast następującymi dokumentami:

  • w zakresie transakcji z USA

Dokumenty w oryginale:

- faktura,

- delivery note,

- dowód zapłaty,

- oświadczenie odbiorcy, podpisane przez osoby odpowiedzialne za magazyn, potwierdzające nabycie, otrzymanie oraz dokonanie odprawy celnej importowej na terytorium USA określonych w oświadczeniu towarów, ze wskazaniem faktury, na podstawie której zaistniała transakcja eksportowa,

- korespondencja e-mail pomiędzy pracownikami, potwierdzająca dostarczenie towarów na terytorium USA.


Dokumenty w formie kopii:

- dokumentacja przewozowa,

- eksportowy dokument towarzyszący,

- lista pozycji towarów,

- amerykańska dokumentacja celna, potwierdzająca dokonanie odprawy importowej na terytorium USA.

  • przy eksporcie do Maroka

Dokumenty w oryginale:

- faktura,

- bon de livraison,

- dowód zapłaty,

- korespondencja e-mail pomiędzy pracownikami potwierdzająca dostarczenie towarów na terytorium Maroka.


Dokumenty w formie kopii:

- dokumentacja przewozowa,

- dokument stanowiący zwolnienie towarów do procedury wywozu,

- poświadczenie prośby o świadectwo wyjazdu z systemu celnego.


Organ podatkowy stwierdził, że katalog dokumentów wskazany w art. 41 ust. 6a ustawy o VAT jest otwarty, co oznacza, że dla wykazania eksportu można posłużyć się każdym dokumentem, który jednoznacznie i w sposób niebudzący wątpliwości potwierdza wywóz towarów poza UE. Podatnik powinien więc posiadać w swojej dokumentacji dowód wiarygodny, potwierdzający faktyczne dokonanie wywozu towarów poza UE, z którego musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu.


Dokumenty, którymi dysponuje spółka nie zostały literalnie wymienione w art. 41 ust. 6a ustawy o VAT, co jednak nie stanowi przeszkody w uznaniu, Spółka jest uprawniona, na podstawie posiadanych dokumentów, by zastosować stawkę podatku 0%, właściwą dla eksportu towarów.

81 wyświetleń
bottom of page