top of page
Szukaj

Czy prezes spółki niepobierający wynagrodzenia zawsze oznacza podatkowe kłopoty?

W interpretacji indywidualnej nr 0114-KDIP2-1.4010.363.2019.1.KS z dnia 01.10.2019 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że pełnienie funkcji prezesa zarządu bez wynagrodzenia będącego zarazem udziałowcem nie powoduje powstania przychodu spółki z tytułu nieodpłatnych świadczeń w CIT.


Co do zasady, otrzymanie nieodpłatnego świadczenia powoduje obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego. Prezesowi zarządu będącemu udziałowcem przysługują określone prawa takie jak możliwość osiągniecia przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w spółce, prawo do dywidendy lub prawo do otrzymania majątku spółki w razie jej likwidacji. Są to świadczenia wzajemne zatem, nawet jeśli prezes nie pobiera wynagrodzenia to, z uwagi na jego uprawnienia jako udziałowca spółka nie musi rozpoznawać przychodu do opodatkowania.


Warto zadbać o powyższy aspekt by uniknąć podatkowych kłopotów. Są tacy, którzy cenią komfort jaki zapewnia współpraca z kancelarią TA&TPT.

58 wyświetleń
bottom of page