top of page
Szukaj

Czy podatek u źródła może być kosztem podatkowym?W interpretacji indywidualnej nr 0114-KDIP2-1.4010.7.2020.2.OK z dnia 10.03.2020 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w przypadku umowy pożyczki, zawierającej tzw. klauzulę ubruttowiającą podatek u źródła może stanowić koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.


Zasadniczo od odsetki od międzynarodowych pożyczek podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła. Mechanizm opodatkowania polega na tym, że przy wypłacie odsetek na rzecz zagranicznego pożyczkodawcy pożyczkobiorca nie wypłaca pełnej kwoty odsetek, ponieważ potrąca i odprowadza do urzędu skarbowego jej część w postaci podatku u źródła. Aby zabezpieczyć się przed otrzymywaniem pomniejszonych kwot odsetek, pożyczkodawcy wprowadzają do umów pożyczek tzw. klauzule ubruttowiające. Klauzula ubruttowiająca powoduje, że podmiot wypłacający odsetki wypłaca je pożyczkodawcy w pełnej kwocie, a następnie z własnych środków pokrywa kwotę podatku. Jest to praktyka z jaką można się spotykać w grupach podmiotów powiązanych gdzie podmiot dominujący dyktuje warunki jednostkom podległym, które są przez ten podmiot dokapitalizowywane.


W przedmiotowej sprawie wnioskodawca będący spółką polską zawarł umowę pożyczki z niemiecką spółką powiązaną. Umowa zawierała klauzulę ubruttowiającą. Polski pożyczkobiorca uzyskał potwierdzenie, że kwota podatku jaką będzie pobierał stosując 5% stawkę wynikającą z właściwej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania będzie stanowić koszty uzykania przychodów.


22 wyświetlenia
bottom of page