top of page
Szukaj

Czy po przeniesieniu funkcji HR do SSC powstanie w Polsce zakład podatkowy zagranicznej spółki?
W interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB1-2.4010.490.2019.1.MS z dnia 05.02.2020 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem, że przeniesienie do Polski funkcji HR nie powoduje powstania na terytorium kraju zakładu podatkowego zagranicznej spółki.


Zasadniczo, jeżeli zagraniczny podmiot posiada na terytorium Polski zakład podatkowy to zyski tego zagranicznego podmiotu mogą być opodatkowane w Polsce w takiej mierze, w jakiej można je przypisać temu zakładowi. Dodatkowe obciążenie podatkowe oraz skomplikowane obowiązki administracyjne powodują, że nie każdy podmiot preferuje ułożenie swojego biznesu w sposób prowadzący do powstania zakładu podatkowego w innym państwie. Z tego powodu o interpretację indywidualną wniosła brytyjska spółka zajmująca się projektowaniem, rozwijaniem, produkcją oraz konserwacją silników lotniczych. Spółka ta, będąc częścią międzynarodowej grupy podjęła decyzję o zleceniu działań w zakresie HR funkcjonującemu w ramach grupy centrum usług wspólnych w Polsce. Usługi HR obejmowały między innymi wsparcie w procesie rekrutacji, wsparcie w procesie zwolnień pracowników, wsparcie w przyznawaniu dodatków do pensji, przygotowywanie świadectw pracy, procesowanie wniosków o urlop, wprowadzanie danych do systemów HR. Niektóre czynności mogły wiązać się z koniecznością podpisywania dokumentów lub podejmowania decyzji w imieniu spółki brytyjskiej. Pomyślnie dla spółki brytyjskiej organ podatkowy zaaprobował stanowisko, iż przeniesienie do Polski funkcji HR, z uwagi na jej pomocniczy charakter, w stosunku do podstawowej działalności nie spowoduje powstania zakładu w Polsce.


49 wyświetleń
bottom of page